Certificaat Kwaliteitstoetsing voor Delta Lloyd

Kwaliteitstoetsing Delta Lloyd | FSV Risk Advisory

Certificaat Kwaliteitstoetsing voor Delta Lloyd

Op 24 november 2016 ontvingen Jos Motzheim en Michiel van Stuivenberg van Group Audit Delta Lloyd NV het Certificaat Kwaliteitstoetsing uit handen van Robert Bogtstra en Kees Gerestein van FSV Risk Advisory, een geaccrediteerde, onafhankelijke toetser.

FSV Risk Advisory voerde de externe kwaliteitstoetsing uit op de naleving van de Standaarden van het IIA, NBA en NOREA. Op verzoek van Group Audit Delta Lloyd is er bovendien een assessment uitgevoerd op de compliance aan de specifieke bepalingen van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). EIOPA is de belangrijkste bepaler van de “regulatory and supervisory standards” voor verzekeraars en pensioenfondsen.

Group Audit Delta Lloyd slaagde met vlag en wimpel, met niet alleen in totaal, maar ook op alle individueel beoordeelde punten een “Generally Conforms”, de hoogst mogelijke score.

Jos Motzheim, CAE van Delta Lloyd: “Voor mij is de kwaliteit van het interne auditproces een absolute must. Dat moet gewoon staan als een huis. Als auditfunctie kun je je het niet permitteren anderen te toetsen aan normen, terwijl je zelf de kwaliteit van je eigen proces niet op orde hebt. Dat kan niet in het externe auditberoep (zie de discussie over het NBA rapport In het publiek belang), maar het kan ook niet in een internal auditfunctie. Over noodzakelijke kwaliteit moeten we zeer duidelijk zijn, de grens trekken en echt de koe bij de hoorns pakken.

Vier jaar geleden zijn we bij Group Audit Delta Lloyd begonnen met een systematische inbedding van een Quality Assurance en Improvement Program, dat alle onderdelen van een internal auditfunctie raakt. In een iteratief proces hebben we stap voor stap alle punten van de bedrijfsvoering onder de loep genomen.

Een belangrijke succesfactor is denk ik dat alle medewerkers van Group Audit actief in het verbeterproces hebben geparticipeerd. Kritiek op onze eigen processen is welkom, maar dan wel graag met suggesties voor verbeteringen. Mouwen opstropen en meedoen. Als auditors het bedrijfsmanagement kunnen adviseren over verbeteringen, dan kunnen ze dat zeker ook op onze interne processen.

Een tweede belangrijke factor is dat wij in onze PP&S groep heel veel controlling en proceskennis hebben, maar ook kennis van onze eigen IT-applicatie. Voeg daar een flinke discipline in het handhaven van standaarden en afspraken aan toe en een cultuur waarin we elkaar zowel aanspreken op de dingen die goed gaan, als op de dingen die minder goed lopen. Niet om een ander terecht te wijzen, maar om onder ogen te zien dat het beter kan. Dan kun je samen ook geweldig veel bereiken.

Als je dan uiteindelijk deze mooie score haalt, dan is dat echt de kroon op het werk van velen. Dat betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen gaan rusten. We willen zeker nog meer resultaat boeken met het integreren van data-analysetechnieken in onze audits en met audits op soft controls en gedrags- en cultuuraspecten.”

Bron: https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/certificaat-kwaliteitstoetsing-voor-delta-lloyd

Scroll naar boven