Internal Audit Quality Assessments

External Quality Assessment

De “International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing” van het Institute of Internal Auditors (IIA) schrijven voor dat organisaties ten minste eens per vijf jaar een onafhankelijke externe evaluatie van de interne auditfunctie uit moeten voeren om de kwaliteit van de activiteiten te beoordelen.

ONE Risk Advisory doet meer dan deze standaard verplichte IIA kwaliteitstoetsing. Wij geven niet alleen inzicht in de mate waarin voldaan wordt aan de IIA Standards. Wij focussen op de vraag in hoeverre de interne audit functie:

 • Van toegevoegde waarde is voor de organisatie.
 • Voldoet aan de doelstellingen en verwachtingen van het management en de Audit Committee.

Daarbij zijn we in staat om op basis van onze uitgebreide ervaring in het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen, te komen tot:

 • concrete voorstellen tot verbetering ten aanzien van de kwaliteit van het audit proces; en
 • relevante “best practices” te delen.

Onze quality assessment methodologie is gebaseerd op de 4 P’s van Effective Performance Management: Purpose, Positioning, People and Process. Dit raamwerk omvat alle elementen van het “International Professional Practices Framework” (IPPF).

Onze professionals (“Certified Quality Assessors”) hebben ruime ervaring en expertise in het uitvoeren van quality assessments. We zijn de grootste partij op dit gebied in de markt (bron: https://www.iia.nl/kwaliteit/toezicht-kwaliteitstoetsingen). Verder werken we met een vast team van professionals, waardoor continuïteit, kwaliteit en expertise geborgd blijft.

Op gebied van externe kwaliteitstoetsingen kan ONE Risk Advisory u ondersteunen met de uitvoering van een:

 • External Quality Assessment
 • Self Assessment met Independent Validation (SAIV)
 • Readiness Check

Quality Improvement

Door onze ruime ervaring op het gebied van External Quality Assessments gecombineerd met onze leidinggevende ervaring, zijn wij uitstekend in staat om u te ondersteunen bij de inrichting van een (nieuwe) internal audit functie of kwaliteitsverbetering / optimalisatie van een bestaande internal audit functie. Dit middels het delen van “best practices”.

Hoe de toegevoegde waarde(n) van internal auditing te vergroten? Daarvoor geldt geen “one size fits all”. Iedere organisatie is uniek, en een internal audit functie dient afgestemd te zijn op de organisatie. Wij zijn bij uitstek de partij die u nodig hebt op zoek naar de juiste match. De ‘stijl’ van internal audit moet passen: omvang, samenstelling, deskundigheid en werkzaamheden dienen afgestemd te worden op de behoeften van de organisatie.

Wij brengen ambities en doelstellingen van de internal audit functie in kaart en bieden concrete handvatten om deze te verwezenlijken. Zo leveren wij een actieve bijdrage aan de kwalitatieve groei van uw internal audit functie.

Op gebied van Quality Improvement kan ONE Risk Advisory u ondersteunen met:

 • Inrichten van een internal audit functie
 • Optimalisatie van de internal audit functie, middels:
  • Interactieve Workshop(s)
  • Quick Scan
  • Benchmarking
  • Etc.
Scroll naar boven