Continuous Control Monitoring

Continuous Control Monitoring

Om risico’s te kunnen beheersen hebben we maatregelen nodig. Naar mate we meer afhankelijk raken van bepaalde maatregelen, ontstaat er een noodzaak om de effectiviteit daarvan te meten.

Het meten van de effectiviteit wordt vaak nog handmatig gedaan, veelal door de tweede lijn (interne controle, risicomanagement, compliance etc.) of derde lijn (internal audit). Hierdoor zijn lange doorlooptijden van onderzoek en rapporteren nodig, waardoor controlegebreken in een laat stadium worden ontdekt. Met als gevolg dat de schade al is toegebracht en de organisatie gedurende een lange(re) periode bloot staat aan een ongewenst risico.

Continuous Control Monitoring is een proces dat helpt om tijdig vast te stellen of alle controlemaatregelen tijdig en juist zijn uitgevoerd. Schade van een risico dat zich manifesteert wordt hiermee zo snel mogelijk beperkt. Er is verschillende software beschikbaar die kan helpen om deze informatie te verzamelen. ONE Risk Advisory kan u onafhankelijk helpen met de selectie van de software / tooling die het beste aansluit bij uw wensen en organisatie.

De toegevoegde waarde van ONE Risk Advisory zit hem in de inrichting van het monitoringproces rondom de gekozen softwareoplossing. Dit betreft het inrichten van de (geautomatiseerde) processen die het monitoren mogelijk maken, alsook het bepalen van de juiste indicatoren die de organisatie in staat stellen tijdig te reageren op ongewenste risico’s.

Continious Control Monitoring

Neem contact op met ONE Risk Advisory als u geïnteresseerd bent om Continuous Control Monitoring te implementeren binnen uw organisatie.

Scroll naar boven