Onderzoek naar Internal Audit bij Nederlandse beursfondsen

Onderzoek naar Internal Audit bij Nederlandse beursfondsen

Onderzoek naar Internal Audit bij Nederlandse beursfondsen

In het concept voor de vernieuwde Nederlandse Corporate Governance Code is meer aandacht voor de Internal Auditfunctie dan ooit tevoren. Op een aantal punten gaat de Code gedetailleerder in op wat de rol van de internal auditor is en ook wordt duidelijk dat veel organisaties er nauwelijks meer onderuit kunnen om zo’n functie te hebben. Een Internal Auditfunctie wordt meer ‘verplicht’. Hier heeft IIA Nederland veel voor gepleit, omdat veel organisaties nog geen (volwaardige) Internal Auditfunctie hebben ingesteld, terwijl dit voor een organisatie toch zo belangrijk is.

Hebben organisaties te weinig inzicht in de toegevoegde waarde van Internal Audit? “Als Internal Audit voldoende toegevoegde waarde biedt, dan zou het niet nodig moeten zijn om deze verplicht te stellen,” aldus Robert Bogtstra, FSV Risk Advisory.

Bogtstra is op verzoek van de Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) van IIA Nederland bezig met een onderzoek naar Internal Audit bij Nederlandse beursfondsen, van AEX tot Smallcap: “Met dat onderzoek krijgen we inzicht in Internal Auditfuncties, in de bedrijven die geen Internal Auditfunctie hebben en in de mate waarin de functie aan derden wordt uitbesteed. We brengen de verschijningsvormen in kaart. Eigenlijk hebben we daar nu nog geen actueel totaalinzicht in.”

Bogtstra gaat een analyse doen vanuit vier perspectieven:

1. Wet- en regelgeving

  • Wat is er ‘geregeld’ over het instellen van een Internal Auditfunctie en welke veranderingen brengt de herziene Corporate Governance Code met zich mee?
  • Hoe verhoudt het bovenstaande zich tot het internationale speelveld?

2. De meetlat van de praktijk

  • Hoe staat het er feitelijk voor met Internal Audit bij Nederlandse bedrijven? (Wat zijn de feiten en cijfers, zoals omvang, type, ophanging in organisatie ed.)

3. Zienswijzen van stakeholders

  • Hoe denken bestuurders, commissarissen, toezichthouders en hoofden Internal Audit over de (gewenste en werkelijke) rol, positie en invloed van Internal Audit?
    “Een voorbeeld. Als Internal Audit wordt gezien als een ’tool of management’, dan is het interessant om te weten welke accenten er in de rol worden aangebracht door het management.”

4. De toekomst

  • Waar liggen de bedreigingen en kansen voor Internal Audit?

De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting beschikbaar zijn in het voorjaar van 2017.

Bron: https://www.iia.nl/actualiteit/nieuws/onderzoek-naar-internal-audit-bij-nederlandse-beursfondsen

Scroll naar boven