Internal Audit Monitor 2021

Internal Audit Monitor 2021 | ONE Risk Advisory

Internal Audit Monitor 2021

In de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) in 2016 werd de Internal Audit Functie (IAF) erkend als essentiële schakel in de besturing en beheersing van de
organisatie. Het realiseren daarvan is niet echter niet altijd makkelijk, met name voor de kleinere beursfondsen, en zeker geen ‘eenheidsworst’. IIA Nederland heeft sinds 2017 de realisatie van dit principe uit de Code gevolgd met de Internal Audit Monitor. Niet alleen om dit in beeld te hebben, maar vooral om bestuurders en commissarissen handvatten te bieden de IAF binnen hun organisatie zo goed mogelijk in te richten, en daarmee de kwaliteit van de governance waar mogelijk te verbeteren.

In deze Internal Audit Monitor schetsen we wederom de belangrijkste ontwikkelingen van IAF’s bij in Nederland beursgenoteerde vennootschappen. We staan, evenals afgelopen jaren, stil bij de ontwikkeling in het aantal en de verschillende verschijningsvormen (intern, uitbesteed, gecombineerd) van IAF’s over de boekjaren 2016 – 2020 (hoofdstuk 3).

Een belangrijk onderwerp in de editie van dit jaar is de combinatie van risicomanagement en internal audit activiteiten. Een combinatie die we in de praktijk regelmatig zien en waarover vaak discussie is over de voordelen en mogelijkheden. In hoofdstuk 4 schetsen we de dynamiek ervan en beargumenteren we dat deze combinatie – met uitsluiting van de onder toezicht vallende financiële instellingen (1) onder voorwaarden geen taboe hoeft te zijn vanuit principes voor onafhankelijkheid en (2) kan passen bij de status en inrichting van de governance structuur binnen een organisatie.

We beginnen met de achtergrond en aanpak van het onderzoek. Daarna geven we een korte toelichting op de Code, de aandacht die de IAF hierin krijgt en het belang van een
kwalitatief goede uitleg in geval van afwijken van de Code (hoofdstuk 2).

Klik hier voor de Internal Audit Monitor 2017

 

Scroll naar boven