Global Internal Audit Standards – wat is er nieuw?

Global Internal Audit Standards

Global Internal Audit Standards – wat is er nieuw?

De voorgestelde Global Internal Audit Standaarden introduceren 5 logische domeinen om de beroepsuitoefening van internal auditing te begeleiden. Deze domeinen bestaan uit 15 principes, met onderliggende vereisten (“must do”) en overwegingen (“should do”), oftewel de Standaarden.

Wij van ONE Risk Advisory hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe Standaarden. Wij vinden dat ze een geweldige volgende stap zijn om verdere waarde toe te toevoegen aan ons internal audit beroep.

Wat ons is opgevallen :

  • Beter uitgewerkte governance rondom de Internal Audit Functie, met meer aandacht voor de rol van de RvC.
  • Nog meer aandacht voor ethiek, zowel wat betreft handelswijze van Internal Auditors als hun bijdrage aan de ethische cultuur in de organisatie.
  • Introduceren van de behoefte aan een duidelijke visie en strategie van de Internal Audit Functie, en hoe deze het succes van de organisatie ondersteunt.
  • De Standaarden kennen stringentere eisen (inclusief formele documentatie).

De komende weken zullen we regelmatig over dit onderwerp posten. Waar we verder inzicht geven in specifieke wijzigingen en wat dit betekent voor u als Internal Auditor of uw Internal Audit Functie.

Neem contact op als u vragen heeft over de voorgestelde Standaarden en welke gevolgen deze voor u, uw Internal Audit Functie of uw organisatie zullen hebben. We helpen u graag verder.

Scroll naar boven